Culture whithout borders

Cilj projekta “Kultura bez granica“ koji je impementiran uz pomoć IPA Programa prekogranične saradnje je da pokažemo kulturnu i nacionalnu šarenolikost graničnih područja koristeći dve inovativne likovne metodologije. Naša organizacija koristi metod autoportreta, a partnerska organizacija Agora fondacija iz Segedina metod „Manjine sa kamerom” za postizanje željenog cilja. Organizovali smo dvo i trodnevne likovne radionice sa obe strane granice (Segedin, Deska, Novo Orahovo, Bački Monoštor, Senta, Deronje) na kojima su profesionalni likovni umetnici (Bori Šoš, Endre Kiš, Ede Šinkovič, Mikloš Šoltiš) pomagali uključenim članovima manjinskih grupa da pripreme svoje poruke, autoportrete. Umetnička dela nastala zajeničkim radom prikazaćemo u dvojezičnom izdanju i u okviru medijske kampanja krajem godine.

Opširnije...

Eutropia

Polazna tačka projekta je kreiranje performansa koji putuje iz zemlje u zemlju i neprestalno se razvija, sa 250 mladih umetnika koji žive u 9 različitih Evropskih zemalja i sarađuju predstavljajući otvoreni dijalog između performativne, vizuelne i audiovizuelne umetnosti. Kroz ovaj proces oni doprinose stvaranju jednog novog zajedničkog jezika izražavenja koji se bazira na kulturnoj baštini i modernim uticajima svakoga od njih i premošćava tradicionalnu i savremenu estetiku.

Opširnije...

We are here

Cilj projekta je, da na savremeni način pomaže društveno prihvatanje i integraciju Roma. Pomoću novog metoda koju smo primenili sa ovom projektom omogućit ćemo da ih lakše razumemo a samim tim će oni lakše i neposrednije da izraze svoja osećanja, mesto u društvu svoje vizije i ciljeve.

Opširnije...