Aktuelno

Culture whithout borders

Projekat obuhvata osobe različitog porekla, raznih nacionalnosti i etniciteta u kulturnoj saradnji i dijalogu kroz prilagođavanje i implementaciju programa Autoprortret i Manjine sa fotoaparatom, na taj način jačajući dijalog između nacija i nacionalnosti, kao i stvarajući uslove za prekograničnu saradnju. Program poststiče pripadnike manjina na očuvavanje svojih tradicija, kulturnih i umetničkih vrednosti i pripadnicima (marginalizovanih) manjinskih grupa pruža oruđe za umetničko samoizražavanje i samoprikazivanje da bi se tako borili protiv predrasuda i stereotipa.


 Organizacijom zajedničkog gastronomskog festivala i vašara rukotvorina program potstiče kulturalnu saradnju. Zajednički gastronomski festival će imati dve glavne sekcije. Prva se fokusira na lepotu različitosti: svaka nacija, etnicitet pripremiće "brod tanjir" svoje kuhinje. U drugom delu naglašavaju se postojeće zajedničke crte i prakse: učesnici će pripremiti tanjir sačinjen od kuhinja celog pograničnog regiona (verovatno paprikaš) i hranu će podeliti jedni s drugima.

Dve unutrašnje i nekoliko putujućih izložbi baziraće se na rezultatima gore pomenutih radionica (fotografije zajednica koje će fotografisati sami članovi tih zajenica, umetnički autoportreti umetnika koji pripadaju nekoj manjinskoj grupi, koristeći razne umetničke metode) i potsticaće međusobno saznanje, uvažavanje i razumevanje, borbu protiv predrasuda, kulturnu interakciju, kao i pomaganje društvene i obrazovne integracije pripadnika etničkih manjina.

Kroz kulturne programe fokusirane na zejednice koje organizuju SVI i AGORA planiramo da implementiramo naše akcije na održiv način. Postizanjem zacrtanih ciljeva potstičemo kulturni i umetnički dijalog, osiguravanje jednakih šansi i jačanje mađarsko-srpske dvojezičnosti u ciljnoj regiji.

 

Nosioc projekta: Agora alapítvány a társadalomkutatásért, Mađarska

 

Partner: Svi, Srbija