Kultura Bez Granica - IPA

 

         

Cilj projekta “Kultura bez granica“ koji je impementiran uz pomoć IPA Programa prekogranične saradnje je da pokažemo kulturnu i nacionalnu šarenolikost graničnih područja koristeći dve inovativne likovne metodologije. Naša organizacija koristi metod autoportreta, a partnerska organizacija Agora fondacija iz Segedina metod „Manjine sa kamerom” za postizanje željenog cilja. Organizovali smo dvo i trodnevne likovne radionice sa obe strane granice (Segedin, Deska, Novo Orahovo, Bački Monoštor, Senta, Deronje) na kojima su profesionalni likovni umetnici (Bori Šoš, Endre Kiš, Ede Šinkovič, Mikloš Šoltiš) pomagali uključenim članovima manjinskih grupa da pripreme svoje poruke, autoportrete. Umetnička dela nastala zajeničkim radom prikazaćemo u dvojezičnom izdanju i u okviru medijske kampanja krajem godine.

 

 

IPA projekat u Novosadskoj televiziji:

 

 

Galerija

 

Filmski autoportreti:

 

 

Kratki film iz Monostora: 

 O nama su pisali: 

 

http://www.e-novine.com/kultura/kultura-tema/76478-Autoportreti-manjina-Srbije-Maarske.html